Оцінка працівникаявляє собою процедуру, проведену з метою виявлення ступеня відповідності особистих якостей працівника, кількісних і якісних результатів його діяльності певним вимогам.

 

Що конкретно:

 • Вивчення предмета і цілей оцінки;
 • Розробка методики проведення оцінки та необхідних бланків;
 • Розробка моделей компетенцій (профілю посади);
 • Проведення оцінки, збір інформації;
 • Обробка та аналіз результатів оцінки;
 • Підготовка висновку і рекомендацій.


Кому і для чого це потрібно(оцінка може проводитися за будь-якими параметрами і цілям),наприклад:

 

  • сумісність працівників при створенні оптимальних робочих груп (команд);
  • оцінка ділових якостей керівників (з урахуванням думки підлеглих працівників, вищої посади керівництва та самооцінки);
  • оцінка персоналу при формуванні групи резерву на заміщення керівних посад;
  • та інше

   

    

   Оцінка по заданих параметрах це:

   • оцінка психологічної сумісності членів групи;
   • оцінка ділових якостей працівників;
   • оцінка особистих якостей працівників;
   • оцінка знань, умінь, навичок і потенціалу працівників;

    

     

    Залежно від цілей, що стоять у керівництва буває необхідно провести специфічну оцінку працівників по конкретних заданих параметрах.

     

    На відміну від стандартної атестації персоналу, проведення оцінки по заданих параметрах вимагає розробки спеціальної методики, складної обробки та інтерпретації отриманих результатів.

     

    Наявність банку різних готових методик, формалізованих бланків анкет, відпрацьованої методики збору та обробки інформації, а саме практичний професійний досвід консультанта допоможе заощадити час та сили. А грамотно складений незалежним експертом аналіз отриманої інформації допоможе уникнути спотворення результатів і зробити правильні висновки.