з 1 сiчня 2012 року набирають чинностi змiни до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та Кримiнального кодексу України

  • 20.12.2011

з 1 сiчня 2012 року набирають чинностi змiни до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та Кримiнального кодексу України, якими введена адмiнiстративна (за неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення суб'єкта персональних даних про його права у зв'язку iз включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осiб, яким цi данi передаються та ухилення вiд державної реєстрацiї бази персональних даних та невиконання законних вимог посадових осiб спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних) та кримiнальна вiдповiдальнiсть (за порушення недоторканностi приватного життя стосовно незаконного збирання, зберiгання, використання, знищення, поширення конфiденцiйної iнформацiї про особу або незаконної змiни такої iнформацiї), але лише за наступних умов:

 

1. До ДСЗПД повинна бути надiслана скарга громадянина України (при цьому скарга має бути пiдкрiплена документами, що пiдтверджують порушення у сферi захисту персональних даних).
2. На пiдставi скарги ДСЗПД буде проведено перевiрку володiльцiв та (або) розпорядникiв баз персональних даних щодо дотримання ними вимог законодавства у сферi захисту персональних даних, в результатi якої буде надано припис на усунення порушень.
3. В разi невиконання припису ДСЗПД складає адмiнiстративний протокол, який потiм передається до суду.
4. На пiдставi адмiнiстративного протоколу проводиться судове засiдання i приймається рiшення про накладення адмiнiстративного стягнення, передбаченого Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення, на пiдставi якого володiльцем бази персональних даних сплачується штраф.