Медіація

  • 17.05.2019

Що таке медіація?

Навіщо вона потрібна в процесі переговорів, яких цілей допомагає досягти?

 

Медіація (англmediation– посередництво) – процедура врегулювання спорів шляхом переговорів сторін конфлікту із залученням посередника (медіатора). 

Особливостями процесу медіації є чітка структурованість та гнучкість, а також орієнтованість на пошук взаємовигідного рішення, що враховувало би інтереси кожної сторони. 

Медіація може бути корисною у багатьох конфліктах, а особливо тих, що чутливі до збереження стосунків у майбутньому і ризиків репутаційних втрат (сімейних, комерційних, трудових, тощо). 

Медіація може бути застосована не лише до судової справи, а до будь-якого конфлікту, в якому сторони прагнуть знайти взаємовигідне рішення. 

Медіатор – це спеціально підготовлений нейтральний та незалежний фахівець, який допомагає сторонам конфлікту (спору) у його врегулюванні, організовує та проводить медіацію. 

 

Важливо пам'ятати, що у процесі медіації: 

1

рішення приймаються сторонами самостійно і спрямовані на задоволення їх глибинних потреб на інтересів;

2

медіатор не пропонує варіанти і не приймає рішення за учасників.

 

Основні принципи медіації:

1

Добровільність участі, свобода виходу з процесу медіації для всіх учасників;

2

Конфіденційність зустрічі та обмеження доступу до інформації;

3

Нейтральність, безсторонність та незалежність медіатора

 

Функції медіатора:

1

управління процесом переговорів

2

аналіз конфлікту, виявлення інтересів та потреб сторін;

3

робота з емоціями, конструктивний зворотній зв'язок;

4

дослідження нових аспектів стосунків та варіантів вирішення спору;

5

перевірка реалістичності бажань та виконуваності домовленостей;

6

допомога сторонам взяти відповідальність за рішення на себе